LIÊN HỮU ĐẠI TÙNG LÂM HOA SEN

Chương Trình Khóa Tu - Đăng Ký Khóa Tu

Giới thiệu Trang Web Đại Tùng Lâm Hoa Sen


Đây là một đại sự nhân duyên tăng Thiện Duyên cho tất cả các Chư Tăng, Chư Ni, các Quý liên hữu đồng tu, các Đạo tràng, các Ban hộ niệm, các Phật tử đến từ nhiều nơi khác nhau trên cả nước đều cùng tu pháp môn Tịnh độ.


Chi tiết

Thư viện hình ảnh >> Tất cả

CÁC KỲ KHÓA TU


Khóa Tu 2 tuần

Nội dung tóm tắt khóa tu 2 tuan

Chi tiết

Kỳ Khóa tu 3 ngày

Khóa tu 3 ngày

Chi tiết


Lời hay - ý đẹp

Khoảnh khắc đẹp

Tất cả

Thu viện hình ảnh 5

Thư viện hình ảnh 4

Thư viện hình ảnh 3