LIÊN HỮU ĐẠI TÙNG LÂM HOA SEN

Chương Trình Khóa Tu - Đăng Ký Khóa Tu

Khóa tu: KHóa Tu Phật Tam - Kỳ 9

Thời gian tu: (2020-11-06 tới 2020-11-08)

Thời gian đăng ký: (2020-09-20 tới 2020-10-26)

Tóm tắt
KHóa Tu Phật Tam - Kỳ 9
Nội Dung

Ngày Tu: Thứ Sáu, Bảy, CN

Dương Lịch: 6, 7, 8/11

Âm lich: 21, 22, 23/9

Khóa Tu - Kỳ 11 - Tháng 11-2020