LIÊN HỮU ĐẠI TÙNG LÂM HOA SEN

Chương Trình Khóa Tu - Đăng Ký Khóa Tu

Khóa tu: KHóa Tu Phật Tam - Kỳ 10

Thời gian tu: (2020-12-29 tới 2020-12-31)

Thời gian đăng ký: (2020-10-01 tới 2020-12-15)

Tóm tắt
KHóa Tu Phật Tam - Kỳ 10, Tháng 12/2020
Nội Dung

12    Ba, Tư, Năm         

Khóa tu Tháng 12/2020

Ngày dương lịch:     29,30,31 /12

Ngày âm lịch: 16,17,18 /11

Kỳ Khóa Tu - Tháng 12/2020