LIÊN HỮU ĐẠI TÙNG LÂM HOA SEN

Chương Trình Khóa Tu - Đăng Ký Khóa Tu

Khóa tu: KHóa Tu Phật Tam - Kỳ 6

Thời gian tu: (2020-06-19 tới 2020-06-21)

Thời gian đăng ký: (2020-05-22 tới 2020-06-10)

Tóm tắt
Ngày tu: Thứ 6 , thứ 7 , chủ nhật tức là ngày 19 , 20 , 21 tháng 6 Dương lịch tại Đại Tùng Lâm Hoa Sen .
Nội Dung

Thông tin lịch tu Phật Tam .

Thời gian: Thứ 6 , thứ 7 , Chủ Nhật tức là  ngày 19 , 20 , 21 tháng 6  Dương lịch tại Đại Tùng Lâm Hoa Sen .