LIÊN HỮU ĐẠI TÙNG LÂM HOA SEN

Chương Trình Khóa Tu - Đăng Ký Khóa Tu

Khóa tu: KHóa Tu Phật Tam-Kỳ 6

Thời gian tu: (2020-02-07 tới 2020-02-09)

Thời gian đăng ký: (2019-12-01 tới 2019-12-31)

Tóm tắt
KHóa Tu Phật Tam Kỳ 6/2020
Nội Dung

Lich Khoa Tu - Ky 6

Các lưu ý khi tham gia khóa Tu:

Chi tiết các ngày: