LIÊN HỮU ĐẠI TÙNG LÂM HOA SEN

Chương Trình Khóa Tu - Đăng Ký Khóa Tu

Khóa tu: Khóa Tu Phật Tam - Kỳ 7

Thời gian tu: (2020-06-07 tới 2020-06-09)

Thời gian đăng ký: (2020-05-20 tới 2020-09-27)

Tóm tắt
KHóa Tu Phật Tam - Kỳ 7
Nội Dung

Khóa Tu Phật Tam - Kỳ 9.

Khoa tu Phật Tam - Kỳ 9 - Tháng 8 -2020 

9    Sáu, Bảy, CN    7,8,9    8    18,19,20    6         19/6: Vía Quan Thế Âm