LIÊN HỮU ĐẠI TÙNG LÂM HOA SEN

Chương Trình Khóa Tu - Đăng Ký Khóa Tu

Khóa tu: KHóa Tu Phật Tam - Kỳ 8

Thời gian tu: (2020-10-15 tới 2020-10-17)

Thời gian đăng ký: (2020-09-01 tới 2020-10-01)

Tóm tắt
KHóa Tu Phật Tam - Kỳ 8
Nội Dung

Ngày dương lịch: 15, 16, 17/10

Ngày Âm lịch; 29, 30 /8 và 1/9  

Khóa tu - Kỳ 10 - 2020