LIÊN HỮU ĐẠI TÙNG LÂM HOA SEN

Chương Trình Khóa Tu - Đăng Ký Khóa Tu

CÁC KỲ KHÓA TU

What we offer


KHóa Tu Phật Tam-Kỳ 6

Loại khóa tu: 3 ngày

KHóa Tu Phật Tam Kỳ 6/2020

Từ ngày:2020-02-07

Đến ngày:2020-02-09

Đăng ký từ: 2019-12-31

Đăng ký đến: 2019-12-31

Chi tiết

Khóa Tu Phật Tam - Kỳ 7

Loại khóa tu:

KHóa Tu Phật Tam - Kỳ 7

Từ ngày:2020-06-07

Đến ngày:2020-06-09

Đăng ký từ: 2020-09-27

Đăng ký đến: 2020-09-27

Chi tiết

KHóa Tu Phật Tam - Kỳ 6

Loại khóa tu:

Ngày tu: Thứ 6 , thứ 7 , chủ nhật tức là ngày 19 , 20 , 21 tháng 6 Dương lịch tại Đại Tùng Lâm Hoa Sen .

Từ ngày:2020-06-19

Đến ngày:2020-06-21

Đăng ký từ: 2020-06-10

Đăng ký đến: 2020-06-10

Chi tiết

KHóa Tu Phật Tam - Kỳ 8

Loại khóa tu:

KHóa Tu Phật Tam - Kỳ 8

Từ ngày:2020-10-15

Đến ngày:2020-10-17

Đăng ký từ: 2020-10-01

Đăng ký đến: 2020-10-01

Chi tiết

KHóa Tu Phật Tam - Kỳ 9

Loại khóa tu:

KHóa Tu Phật Tam - Kỳ 9

Từ ngày:2020-11-06

Đến ngày:2020-11-08

Đăng ký từ: 2020-10-26

Đăng ký đến: 2020-10-26

Chi tiết

KHóa Tu Phật Tam - Kỳ 10

Loại khóa tu:

KHóa Tu Phật Tam - Kỳ 10, Tháng 12/2020

Từ ngày:2020-12-29

Đến ngày:2020-12-31

Đăng ký từ: 2020-12-15

Đăng ký đến: 2020-12-15

Chi tiết

Khóa Tu - Tháng 3

Loại khóa tu:

Khóa tu tháng Ba

Từ ngày:2021-03-26

Đến ngày:2021-03-28

Đăng ký từ: 2021-03-20

Đăng ký đến: 2021-03-20

Chi tiết