LIÊN HỮU ĐẠI TÙNG LÂM HOA SEN

Chương Trình Khóa Tu - Đăng Ký Khóa Tu

Giới thiệu Trang Web Đại Tùng Lâm Hoa Sen


Tóm Tắt
Đây là một đại sự nhân duyên tăng Thiện Duyên cho tất cả các Chư Tăng, Chư Ni, các Quý liên hữu đồng tu, các Đạo tràng, các Ban hộ niệm, các Phật tử đến từ nhiều nơi khác nhau trên cả nước đều cùng tu pháp môn Tịnh độ.
Nội Dung

Liên hữu ĐTLHS là nơi hội tụ - kết nối và đây cũng là một đại sự nhân duyên tăng Thiện Duyên cho tất cả các Chư Tăng, Chư Ni, các Quý liên hữu đồng tu, các Đạo tràng, các Ban hộ niệm, các Phật tử đến từ nhiều nơi khác nhau trên cả nước đều cùng tu pháp môn Tịnh độ - chân thật tu hành - chân thật niệm Phật, có cùng một chí hướng trên con đường tu học tăng trưởng TÍN HẠNH NGUYỆN để đạt tới sự Niệm Phật nhất tâm bất loạn, thành tựu việc vãng  sanh Tây Phương Cực Lạc khi hết báo thân đời này.

ĐTLHS nằm dưới đỉnh Núi B’Lu Mu là ngọn núi đá cao nhất huyện Đạ Huoai, trên đỉnh có một hòn đá to mọc sừng sững, cong cong như sừng tê giác. Với những cánh rừng nguyên sinh hoang sơ nhiều con suối lạnh và những cảnh quan hùng vĩ tuyệt đẹp nơi đây.

Núi B'Lu Mu

Tịnh độ là một đường lối tu tập phổ biến, đáp ứng nhu cầu tâm linh về một đời sống vĩnh cửu và hoàn toàn giải thoát khổ đau của con người.

Mục đích của pháp niệm Phật A Di Đà là đưa đến nhất tâm, chế ngự mọi vọng tưởng của tâm. Niệm Phật là thực hành chánh niệm, như vậy về mặt bản chất, pháp môn niệm Phật cũng không khác biệt với thiền quán, là cốt lõi của các pháp môn.

Với sứ mạng thiêng liêng cùng với tâm nguyện của ĐTLHS mong muốn Quý liên hữu đồng tu về đây tu tập chân thật đều được vãng sanh về cõi Cực Lạc để tiếp tục tu học.

Con đường giải thoát của đạo Phật căn bản là ở tâm, Quý đồng tu phải thật sự nỗ lực cá nhân, pháp môn Tịnh độ vẫn không ngoài đường lối ấy, hòn đá lớn nhờ thuyền chở mà nổi trên nước, nhưng vận chuyển hòn đá ấy lên thuyền phải là công phu tự thân, để có được 10 niệm nhất tâm và sự cứu độ của Phật, Quý liên hữu đồng tu phải có một quá trình tu tập để công phu tích lũy lớn. Khi các tông phái khác phát triển đã ảnh hưởng đến tư tưởng Tịnh độ, nhất là tư tưởng Tịnh độ tại tâm như “Tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh độ” làm cho pháp môn Tịnh độ có tính tự lực nhiều hơn.